بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه بیمه گذاران محترم دانشگاه ( درمان تکمیلی بیمه ایران )

قابل توجه بیمه گذاران محترم دانشگاه ( درمان تکمیلی بیمه ایران )


قابل توجه بیمه گذاران محترم دانشگاه ( درمان تکمیلی بیمه ایران )

قابل توجه بیمه گذاران محترم دانشگاه ( درمان تکمیلی بیمه ایران )

پیرو جلسه مورخ 1395/11/06 مدیران دانشگاه ، با مسئولین محترم شرکت سهامی بیمه ایران مرکزی استان، در راستای پاسخگویی بیشتر از سوی بیمه گر ( بیمه ایران ) و نحوه رسیدگی و پرداخت بموقع هزینه های دارویی به بیمه شدگان؛ مقرر شد موارد زیر از سوی بیمه گذاران رعایت گردد: 1- نسخ دارویی که  تحویل نماینده بیمه می گردد لازم است از سوی داروخانه به ریز قیمت گذاری شده باشد. 2-  براساس دستورالعمل بیمه، حق فنی که توسط داروخانه ها اخذ می گردد، به ترتیب زیر می باشد: تا مبلغ 20/000 ریال حق فنی  15/000 ریال تا مبلغ 50/000 ریال حق فنی 30/000 ریال تا مبلغ 300/000 ریال حق فنی 40/000 ریال از مبلغ 300/000 ریال به بالا حق فنی 50/000 ریال به عهده بیمه گذار می باشد.

3- هزینه های دارویی پس از کسر اقلام غیر بیمه ای و حق فنی ، به کسر 10 درصد فرانشیز توسط بیمه گر ( بیمه ایران ) پرداخت می گردد.

4- چناچه نسخ قبلی پرداخت شده به هر دلیلی احتیاج به بازبینی مجدد داشته باشد در صورت اعلام بیمه گذار لازم است به صورت موردی توسط بیمه گر( بیمه ایران ) مورد بررسی قرار گیرد.

5- درخصوص پاداش هزینه زایمان ( موضوع بند 7 مجموعه الحاقی مربوط به قرارداد سال 96-95 ) برابر دستور العمل شماره 818252/95 مورخ 1395/10/20 شرکت سهامی بیمه ایران و به اجرا در آمدن طرح تحول وزارت بهداشت و درمان و بالا بردن ارزش کار زایمان طبیعی، مقرر شد این پاداش صرفاً شامل مادرانی که در بیمارستان های دولتی بستری می شوند را شامل می گردد.

آدرس کوتاه :