بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه تمامی اعضای محترم صندوق قرض الحسنه دانشگاه گیلان

قابل توجه تمامی اعضای محترم صندوق قرض الحسنه دانشگاه گیلان


قابل توجه تمامی اعضای محترم صندوق قرض الحسنه دانشگاه گیلان

در راستای اطلاع رسانی این صندوق ، به جهت رفع ابهامات و مطلع شدن از روند پرداخت وام به اعضا ، لذا هیأت اجرایه صندوق اعلام می دارد:

1.چنانچه اعضای محترم صندوق یا فرزندانشان  ازدواج کنند و از تاریخ ثبت ازدواجشان بیش از 4 ماه نگذشته باشد می توانند تقاضای وام نمایند، حتی اگر  به صندوق بدهی داشته باشند. ( در آن صورت مابه التفاوت بدهی با توجه به میزان موجودی صندوق قابل پرداخت می باشد).

2. چنانچه اعضای محترم صندوق یا خانواده درجه اول آنان هزینه درمان داشته باشند، فاکتور بیمارستان باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف: هزینه درمان باید تقریبا معادل درخواست وام باشد.

ب: تاریخ فاکتور نباید از 2 ماه تجاوز کند.

بنابراین چنانچه اعضا بدهی داشته باشند می توانند نسبت به مابه التفاوت بدهی خود با توجه به میزان موجودی صندوق درخواست وام نمایند.

3.در بقیه موارد برای درخواست وام الزاما می باید پس از پایان آخرین قسط جهت دریافت فرم وام مراجعه نموده و در نوبت وام قرار گیرند.

 

 

 

هیأت اجرائیه صندوق قرض الحسنه دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :