بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه متقاضیان پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند :

قابل توجه متقاضیان پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند :


قابل توجه متقاضیان پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند :

قابل توجه متقاضیان پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند:

دفتر پست دانشگاه مستقر در بازارچه دانشگاه آمادگی خود را جهت پیش ثبت نام کارت ملی اعلام نموده است متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر پست مراجعه نمایند .

1- فتوکپی پشت و رو کارت ملی

2- فتوکپی صفحه اول شناسنامه

3- پرداخت مبلغ 210/000 ریال ( 200/000 ریال بابت هزینه ثبت احوال و مبلغ 10/000 ریال مربوط به هزینه پست )

آدرس کوتاه :