بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه همکاران متقاضی بازنشستگی پیش از موعد

قابل توجه همکاران متقاضی بازنشستگی پیش از موعد


قابل توجه همکاران متقاضی بازنشستگی پیش از موعد

آن دسته از همکاران مرد دارای سابقه بالای  25 سال و زن دارای سابقه بالای 20 سال  که متقاضی بازنشستگی پیش از موعد  می باشند حداکثر تا تاریخ 14/7/88 می توانند درخواست خود را به امور اداری دانشگاه ارائه نمایند.
آدرس کوتاه :