بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه همکاران محترم (بیمه گذار)

قابل توجه همکاران محترم (بیمه گذار)


قابل توجه همکاران محترم (بیمه گذار)

حسب اعلام نظر شرکت بیمه ایران استان بر اساس لیستارسالی  از سوی بیمه  همکاران می توانند جهت خرید عینک مورد نظر به مراکز ساخت و فروش عینک طبی و  بینایی سنجی ذیل مراجعه نمایند بدیهی است اسناد و فاکتور های ارسالی خارج از لیست مذکور از سوی بیمه ایران قابل رسیدگی نمی باشد.

لیست مراکز فروش عینک

لیست مرا بینایی سنجی

آدرس کوتاه :