بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه


قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

امور مالی دانشگاه از این به بعد تمامی پرداخت هایی که از طرف دانشگاه به حساب همکاران واریز می شود از طریق پیامک، واحد واریز کننده مبلغ را به اطلاع همکاران گرانقدر می رساند.شایان ذکر است همکاران دانشگاهی که سیستم پیامک تبلیغاتی تلفن همراه خود را قطع نموده اند پیامک های مذکور را دریافت نخواهند کرد.
آدرس کوتاه :