بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه همکاران محترم دریافت کننده وام از سوی بانک ها

قابل توجه همکاران محترم دریافت کننده وام از سوی بانک ها


قابل توجه همکاران محترم دریافت کننده وام از سوی بانک ها

با توجه به اینکه بعضی از همکاران گرامی نسبت به بازپرداخت اقساط خود قصور می نمایند و با عنایت به ارسال نامه از طرف بانکهای پرداخت کننده وام به دانشگاه مبنی بر کسر از حقوق همکاران به دلیل عدم پرداخت اقساط (وام گیرنده و یا ضامن) به اطلاع می رساند

 

از ماه جاری امور مالی دانشگاه نامه ای از سوی بانک مبنی بر عدم پرداخت اقساط وام همکاران دریافت نماید حداکثر در مدت 6 ماه مبالغ اعلام شده را از حساب همکاران مذکور کسر خواهد نمود.

آدرس کوتاه :