بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر

مدیر


 

نام و نام خانوادگی:

نرجس زمانی

عنوان پست اجرایی:

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

آخرین مدرک تحصیلی:

دکتری

شماره تلفن:

 علوم اقتصادی

پست الکترونیک:

 

Narjes_zamani@yahoo.com

شرح وظایف:

 

 

آدرس کوتاه :