بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه منصوب شد

مدیر جدید برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه منصوب شد


 

مدیر جدید برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه منصوب شد

بنا به پیشنهاد معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان،سرکار خانم دکترنرجس زمانی به سمت مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این جناب آقای دکتر مصطفی ابراهیم پور عهده دار این مسئولیت بود. ضمن تشکر از زحمات دکترابراهیم‌پور برای دکتر زمانی آرزوی توفیق می نماییم.

 

آدرس کوتاه :