بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران بازنشسته امور اداری

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران بازنشسته امور اداری


مراسم تقدیر و تشکر از همکاران بازنشسته امور اداری

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران امور اداری که به مقام بازنشستگی نائل آمدند روز چهارشنبه مورخ 1394/10/16 در اتاق کار مدیر محترم  امور اداری و پشتیبانی تکشیل گردید. در این مراسم که با حضور همکاران محترم امور اداری همراه بود، مدیر امور اداری از زحمات سی ساله این عزیزان تقدیر نمودند و در پایان نیز هدایایی به رسم یادبود تقدیم آنان گردید.

اسامی همکاران محترم  بازنشسته امور اداری به شرح زیر می باشد:

1- جناب آقای قاسم خاتمی دوست 2- جناب آقای یوسف بیانی 3- جناب آقای حسین فاضلی 4- جناب آقای سید علی میرصالحی

 
آدرس کوتاه :