بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسئول جدید اداره نقلیه دانشگاه منصوب شد

مسئول جدید اداره نقلیه دانشگاه منصوب شد


مسئول جدید اداره نقلیه دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر امور اداری و پشتیبانی، رمضانعلی کارگشای چوبری به عنوان مسئول نقلیه دانشگاه منصوب شد. شایان ذکر است طی مراسمی از زحمات اسماعیل میرزایی مسئول پشین نقلیه دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

آدرس کوتاه :