بستن
FA EN AR RU FR CHI

مصوبه ستاد رفاهی دانشگاه در خصوص مهمانسرای دانشگاه در تهران

مصوبه ستاد رفاهی دانشگاه در خصوص مهمانسرای دانشگاه در تهران


مصوبه ستاد رفاهی دانشگاه در خصوص مهمانسرای دانشگاه در تهران

براساس بند 11صورتجلسه مورخ 23/1/93 ستاد رفاهی دانشگاه، مقرر گردید

 همکاران دانشگاهی، اعم از کارکنان، هیئت علمی و بازنشستگان که جهت مداوای بیماری خود به تهران عزیمت می نمایند می توانند به صورت رایگان (حداکثر یک نفر همراه )  برای یک دوره یک هفته ای از مهمانسرای دانشگاه گیلان استفاده نمایند.

آدرس کوتاه :