بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی صندوق یاران دانشگاه گیلان (ویژه همکاران محترم دانشگاهی)

معرفی صندوق یاران دانشگاه گیلان (ویژه همکاران محترم دانشگاهی)


معرفی صندوق یاران دانشگاه گیلان (ویژه همکاران محترم دانشگاهی)

صندوق یاران دانشگاه گیلان با هدف یاری رساندن و کمک بلاعوض به تمامی همکاران دانشگاهی نیازمند، در خرداد ماه سال 1392 تشکیل و راه اندازی شد و اساسنامه آن نیز در پایان سال 1391 از طریق اتوماسیون اداری برای تمامی همکاران ارسال شده است.

در گام نخست 91 نفر از همکاران عضویت در این صندوق را پذیرفته اند و امید است با افزایش تعداد اعضا، همدلی بیشتری برای یاری رساندن به حوادث و بیماری های خاص به وقوع پیوسته برای همکاران فراهم آید.

برای عضویت در این صندوق لازم است فرم درخواست عضویت را تکمیل و به دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند.

 
آدرس کوتاه :