بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی متقاضیان مسکن اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

معرفی متقاضیان مسکن اعضای محترم هیات علمی دانشگاه


 

معرفی متقاضیان مسکن اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی می رساند:

آن دسته از اعضای محترم هیأت علمی که متقاضی دریافت تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند، حسب دستور العمل ارسالی از سوی دبیر ستاد امور رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علاوه بر تمرکز حساب دانشگاه، حساب حقوقی شخص تسهیلات گیرنده نیز می بایست بانک تجارت باشد.

پیوست1
پیوست2

آدرس کوتاه :