بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهلت تاریخ تحویل هزینه های پزشکی به نمایندگی بیمه ایران

مهلت تاریخ تحویل هزینه های پزشکی به نمایندگی بیمه ایران


مهلت تاریخ تحویل هزینه های پزشکی به نمایندگی بیمه ایران

با توجه به در پیش بودن پایان سال مالی و پیرو دستورالعمل بیمه ایران، مبنی بر عدم پذیرش هزینه های پزشکی ازتاریخ (1396/12/14 لغایت 1397/01/17) بدینوسیله به اطلاع میرساند بیمه گذاران محترم دانشگاه حد اکثر تا تاریخ 1396/12/13 فرصت دارند هزینه های بیمه درمان تکمیلی خود را به نمایندگی بیمه ایران ( واقع در بازارچه) تحویل نمایند. لازم به توضیح است بعد از تاریخ  مذکور (1397/01/17 ) مجددا همکاران می توانند نسبت به تحویل هزینه پزشکی اقدام نمایند. 

آدرس کوتاه :