بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهلت تحویل هزینه کردهای بیمه درمان تکمیلی به بیمه سامان

مهلت تحویل هزینه کردهای بیمه درمان تکمیلی به بیمه سامان


 

مهلت تحویل هزینه کردهای بیمه درمان تکمیلی به بیمه سامان

به اطلاع بیمه گذاران محترم دانشگاه می رساند، مطابق روال سالهای قبل و پیرو اعلام بیمه سامان، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، ضرورت جمع بندی و تسویه حساب های سال جاری و همچنین محدودیت در صدور حواله های جدید، آخرین مهلت پذیرش فاکتورهای درمانی تا تاریخ 1400/12/16 می باشد. شایان ذکر است در سال آتی از تاریخ 1401/01/15 مجددا فاکتور هزینه کردها دریافت خواهد شد.

آدرس کوتاه :