بستن
FA EN AR RU FR CHI

میزان شارژ کارت اعتباری تدبیر سبز در سیستم باشگاه مشتریان

میزان شارژ کارت اعتباری تدبیر سبز در سیستم باشگاه مشتریان


میزان شارژ کارت اعتباری تدبیر سبز در سیستم باشگاه مشتریان

اعضای محترم هیأت علمی وغیر هیأت علمی میتوانند با مراجعه به سایت شرکت و ورود به سامانه باشگاه مشتریان(نام کاربری: شماره کارت وکلمه عبور : رمز کارت ) از میزان شارژ کارت اعتباری خود و همچنین تراکنش های انجام شده در حوزه های مختلف تحت پوشش مطلع شوند. ازآنجایی که مبالغ شارژ شده در کارت اعتباری بر اساس کد حوزه مشخص شده لذا کد و نام حوزه های تحت پوشش جهت اطلاع به شرح زیر معرفی میگردد.

کد و نام حوزه های تحت پوشش

آدرس کوتاه :