بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه کسب اطلاع از پرداختهای حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیات علمی

نحوه کسب اطلاع از پرداختهای حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیات علمی


نحوه کسب اطلاع از پرداختهای حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیات علمی

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می توانند جهت اطلاع از پرداختهای مربوط به حق التدریس و حق التحقیق خود از طریق سامانه اطلاعات حقوق در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه و انتخاب گزینه پرداختهای آموزشی در فیش حقوقی خوداقدام نمایند .
آدرس کوتاه :