بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگاه و فروش وسایل و لوازم خانگی را در محل شرکت تعاونی

نمایشگاه و فروش وسایل و لوازم خانگی را در محل شرکت تعاونی


نمایشگاه و فروش وسایل و لوازم خانگی را در محل شرکت تعاونی

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارکنان محترم می رساند شرکت تعاونی مصرف دانشگاه در نظر دارد نمایشگاه و فروش وسایل و لوازم خانگی را در محل شرکت تعاونی از تاریخ 94/7/18 الی94/7/28 برگزار نماید.

ساعت بازدید: 8/30 الی 3 بعازظهر

                                                                   شرکت تعاونی مصرف دانشگاه دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :