بستن
FA EN AR RU FR CHI

هجدهمین جلسه ستاد رفاهی در دفتر معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه مورخ 1397/02/30

هجدهمین جلسه ستاد رفاهی در دفتر معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه مورخ 1397/02/30


هجدهمین جلسه ستاد رفاهی در دفتر معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه مورخ 1397/02/30

هجدهمین جلسه ستاد رفاهی در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه برگزار گردید.

تصمیمات گرفته شده در این جلسه :

- پیشنهاد طرح حمایت مالی برای اعضاء هیأت علمی تحت عنوان پیش اجاره بصورت کسر از حقوق ، مقرر شد شیوه نامه چگونگی حائزین شرایط استفاده کنندگان آن تهیه گردد. - دعوت از معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی جهت استفاده بیشتر از امکانات رفاهی آن منطقه . - دعوت از مدیریت بانک تجارت استان جهت بالا بردن میزان سهمیه تسهیلات بانکی برای کارکنان. - بررسی مشکلات مالی شرکت تعاونی مصرف دانشگاه گیلان و چگونگی برون رفت ازآن ، مقرر شد از سوی معاونت اداری مالی دانشگاه کارگروهی تعیین گردد. - هماهنگی برای استفاده بیشتر از امکانات گردشگری استان و معرفی آن برای کارکنان و دانشجویان . - رایزنی با مدیریت موسسه شهید اشرفی اصفهانی در خصوص در اختیار نهادن چند بلوک از خانه های سازمانی مجتمع به اساتید دانشگاه گیلان.

آدرس کوتاه :