بستن
FA EN AR RU FR CHI

وضعیت فعالیت دانشگاه گیلان در ماه مبارک رمضان و تابستان

وضعیت فعالیت دانشگاه گیلان در ماه مبارک رمضان و تابستان


وضعیت فعالیت دانشگاه گیلان در ماه مبارک رمضان و تابستان

هیأت رئیسه دانشگاه گیلان ، به استناد تبصره ۲ ماده ۲۷ و تبصره ۱ ماده ۵۵ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها، بنا به پیشنهاد معاونت اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه، نحوه فعالیت دانشگاه گیلان در ماه مبارک رمضان و تابستان و زمان استفاده همکاران عضو غیر هیات علمی دانشگاه از مرخصی تشویقی را به شرح زیر تعیین نمود:

1- روز های شنبه، یک شنبه و دوشنبه مورخ (19، 20 و21 تیر ماه 1395) به مدت 3 روز به عنوان مرخصی تشویقی برای استفاده کارکنان در نظر گرفته شده و دانشگاه در این سه روز تعطیل می باشد که درصورت تمایل، همکاران می توانند در تاریخ های 22 و 23 تیرماه 95 از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.

2- روز های یک شنبه لغایت چهار شنبه (10 لغایت 13 مرداد 1395 ) به مدت چهار روز به عنوان مرخصی تشویقی در نظر گرفته شده و دانشگاه در این چهار روز نیز تعطیل می باشد.

 3- ساعات کاری کارکنان از ابتدای تابستان 1395 لغایت 4 شهریور ماه سال جاری با 1 ساعت کاهش در پایان ساعت کاری روزانه خواهد بود.

4- ساعت انجام فرائض دینی در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 13 لغایت 14 خواهد بود.

  • کاهش ساعت کاری در ایام ماه مبارک بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی هیات محترم دولت خواهد بود که از طریق رسانه های عمومی اعلام خواهد شد.

کلیه فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه گیلان در تاریخ های اعلام شده در بند 1 و 2 بجز فعالیت های ترم تابستان در دانشکده های علوم پایه و علوم ریاضی و فعالیت های مرکز آموزش مجازی تعطیل می باشد.

از دانشجویان محترم و مراجعین گرامی دانشگاه نیز درخواست می شود با توجه به زمان بندی اعلام شده،جهت انجام امور خود به دانشگاه مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :