بستن
FA EN AR RU FR CHI

وضعیت فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه

وضعیت فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه


 

وضعیت فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه

در اجرای تبصره 2 ماده 28 و همچنین تبصره 1 ماده 55 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی و با توجه به مصوبه مورخ 99/04/09 هیأت رئیسه محترم دانشگاه، وضعیت فعالیت های اداری و آموزشی، به شرح زیر اعلام می گردد. 
1) ساعت کار کلیه واحدهای دانشگاه از 28 تیر لغایت 5 شهریور ماه سال جاری از ساعت 7/45 صبح تا  13 عصر اعلام می‌گردد.
2) فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه در مرداد ماه سال 1399 صرفاَ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه دایر بوده و روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته با عنوان مرخصی فوق العاده محاسبه می گردد. 
   طبق مصوبه هیات رئیسه، اعضای محترم هیأت علمی نیز می توانند حضور خود در دانشگاه را در روزهای غیر تعطیل برنامه ریزی نمایند.

آدرس کوتاه :