بستن
FA EN AR RU FR CHI

پذیرش مهمان نوروزی در خوابگاههای بنیاد دانشگاهی فردوسی

پذیرش مهمان نوروزی در خوابگاههای بنیاد دانشگاهی فردوسی


پذیرش مهمان نوروزی در خوابگاههای بنیاد دانشگاهی فردوسی

به منظوررفاه حال همکاران محترم دانشگاهی سایر دانشگاهها ، بنیاد دانشگاهی فردوسی در نظر دارد در ایام تعطیلات  نوروز سال 95( از تاریخ 1394/12/28 لغایت1395/01/13) خوابگاههای دانشجویی وابسته به بنیاد را با شرایط ذیل در اختیار همکاران معزز دانشگاهی قرار دهد.

«شرایط پذیرش میهمانان نوروزی در خوابگاههای بنیاد دانشگاهی فردوسی»

آدرس کوتاه :