بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرداخت اولین نوبت اضافه کار، براساس شیوه نامه جدید

پرداخت اولین نوبت اضافه کار، براساس شیوه نامه جدید


پرداخت اولین نوبت اضافه کار، براساس شیوه نامه جدید

به استحضار کلیه همکاران محترم دانشگاهی می رساند، پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان در مجموعه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع و اخذ نظرات کارشناسی شورای منتخب کارکنان دانشگاه و برخی از همکاران دانشگاهی در خصوص رفع مشکلات و نواقص در نحوه پرداخت اضافه‌کار و طرح موضوع در هیئت‌رئیسه محترم و ارائه گزارش‌های مربوطه به ریاست محترم دانشگاه، شیوه‌نامه جدید پرداخت اضافه‌کار به کارکنان دانشگاه تدوین و از بهمن‌ماه سال 1397 اجرایی شده است که در تاریخ1398/02/04، اولین نوبت آن مربوط به بهمن‌ماه سال1397 پرداخت گردید.

آدرس کوتاه :