بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرداخت کمک‌های رفاهی

پرداخت کمک‌های رفاهی


 

پرداخت کمک‌های رفاهی

 به اطلاع اعضای محترم غیرهیات علمی می رساند، پیرو تصمیم ستاد رفاهی دانشگاه، کمک هزینه رفاهی سه ماهه اول سال 1398به مبلغ 2/500/000 (دو میلیون و پانصد هزار ریال) (در کارت فروشگاه احمدی) شارژ گردید. همکاران محترم می توانند از روز سه شنبه مورخ 1398/02/31 جهت خرید کالا تا سقف دو میلیون و پانصدهزار ریال به فروشگاه احمدی (شعبه اول بلوار مدرس نیروی دریایی و شعبه دوم گلسار بلوار استاد معین) مراجعه نمایند.

حداکثر تاریخ اعتبار این کارت به مدت یک سال  از تاریخ صدور می باشد.

آدرس کوتاه :