بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرداخت کمک هزینه رفاهی اعضای غیر هیات علمی ( مرحله چهارم)

پرداخت کمک هزینه رفاهی اعضای غیر هیات علمی ( مرحله چهارم)


پرداخت کمک هزینه رفاهی اعضای غیر هیات علمی ( مرحله چهارم)

به اطلاع کارکنان دانشگاه می رساند پیرو تصمیم ستادرفاهی دانشگاه، کمک هزینه فصل چهارم سال به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به صورت غیر نقدی در کارت پارسیان شارژ شد. همکاران محترم می توانند از تاریخ18 بهمن 1394 جهت خرید اقلام مورد نظر خود به شرکت تعاونی مصرف دانشگاه و فروشگاه نجم (واقع در سبز میدان) مراجعه نمایند. مدت اعتبار کارت مذکور یک سال می باشد.
آدرس کوتاه :