بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرسش

پرسش


پرسش‌های متداول گروه برنامه‌وبودجه و تشکیلات:

نحوه تخصیص اعتبارات واحدهای دانشگاه به چه صورت است؟

به‌طورمعمول در فروردین‌ماه هرسال طی نامه‌ای توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری گزارش عملکرد اعتبارات  تخصیصی سال گذشته و برآورد اعتبارات موردنیاز سال جاری متناسب با فرم تهیه شده از واحدها استعلام وپس از تکمیل آن توسط واحدها، نشست مشترک واحدهای مختلف با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار و بودجه واحدها به تصویب می‌رسد. تخصیص اعتبار بخش‌های مختلف متناسب با تخصیص ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌صورت مقطع زمانی ۳ ماهه خواهد بود.

فرآیند درخواست یا تغییر پست سازمانی به چه صورت است؟

درخواست عضو پس از تأیید مدیر بلافصل به مدیریت امور اداری و پشتیبانی ارسال می‌گردد. پس از استعلام کتبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی از مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در خصوص وجود پست سازمانی ، داشتن شرایط احراز (رسته و رشته شغلی و…) و لحاظ شدن سایر موارد مهم سازمانی، در صورت تأیید این مدیریت جهت طرح در هیأت اجرایی در دستور کار قرار می‌گیرد. اداره کارگزینی پس از تصویب در هیأت اجرایی و امضاء رئیس محترم دانشگاه نسبت به صدور حکم کارگزینی اقدام می‌نمایند

تفاوت پست‌های سازمانی و سمت‌های سازمانی:

پست سازمانی جایگاهی در سازمان تفصیلی موسسه است که برای واگذاری تمام یا بخشی از وظایف مستمر یک شغل و تصدی یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می‌شود و دارای یک شماره پست است؛ اما سمت سازمانی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مدیریتی، سرپرستی و مشاوره با علامت تک‌ستاره بدون شماره پیش‌بینی می‌شود.

در تشکیلات یک گروه یا اداره حداکثر چند کارشناس مسئول می‌توان پیش‌بینی کرد؟

گروه یا اداره چهارمین سطح سازمانی است، ماهیت وظایف گروه مطالعاتی و تحقیقاتی و وجه قالب وظایف اداره اجرایی است.

هر گروه/ اداره با سه پست سازمانی ایجاد می‌شود و در تشکیلات آن مشروط به آنکه دارای بیش از 5 پست سازمانی باشد می‌توان حداکثر یک کارشناس مسئول پیش‌بینی نمود.

آیا موسسه مجاز به ایجاد پست سازمانی برای عضو هیئت‌علمی در حوزه ستاد می‌باشد؟

خیر، در ستاد تنها سمت‌های سازمانی برای عضو هیئت‌علمی پیش‌بینی می‌شود و عضو هیئت‌علمی دارای پست‌های سازمانی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی می‌باشد.

  .

آدرس کوتاه :