بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرسش های متداول

پرسش های متداول


پرسش های متداول

پرسشهای متداول گروه برنامه وبودجه وتشکیلات :

نحوه تخصیص اعتبارات واحدهای دانشگاه به چه صورت است ؟

به طور معمول در فروردین ماه هر سال طی نامه ای توسط مدیریت برنامه ، بودجه وتحول  اداری گزارش عملکرد اعتبارات  تخصیصی سال گذشته و برآورد اعتبارات مورد نیاز سال جاری متناسب با فرم تهیه شده از واحدها استعلام وپس از تکمیل آن توسط واحد ها ، نشست مشترک واحدهای مختلف با معاونت اداری ، مالی ومدیریت منابع برگزار وبودجه واحدها به تصویب می رسد . تخصیص اعتبار بخش ها ی مختلف متناسب با تخصیص ابلاغی از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به صورت مقطع زمانی 3 ماهه خواهد بود .

فرآیند درخواست یا تغییر پست سازمانی به چه صورت است ؟

درخواست عضو پس از تأیید مدیر بلافصل به مدیریت اموراداری وپشتیبانی ارسال می گردد. پس از استعلام کتبی مدیریت امور اداری وپشتیبانی از مدیریت برنامه ، بودجه وتحول اداری در خصوص وجود پست سازمانی  ، داشتن شرایط احراز ( رسته و رشته شغلی و...)و لحاظ شدن سایر موارد مهم سازمانی در صورت تأیید این مدیریت جهت طرح در هیأت اجرایی در دستور کار قرار می گیرد . اداره کارگزینی پس از تصویب در هیأت اجرایی و امضاء رئیس محترم دانشگاه نسبت به صدور حکم کارگزینی اقدام می نمایند .

آدرس کوتاه :