بستن
FA EN AR RU FR CHI

چلهمین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی

چلهمین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی


چلهمین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی

چلهمین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی در تاریخ 1397/02/18 در دفتر معاون اداری ومالی برگزار گردید.

 در این نشست مقرر گردید کمیته ای برای تمرکز زدایی و واگذاری وظایف در واحد های دانشگاهی تشکیل گردد.

همچنین در خصوص لزوم بازنگری چارت سازمانی تبادل نظر وبحث گردید، در این جلسه طرح و پروژههایی به منظور توسعه فضای فیزیکی از جمله ایجاد فضای آموزشی و رفاهی و از محل درآمد اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :