بستن
FA EN AR RU FR CHI

چهل و یکمین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی

چهل و یکمین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی


چهل و یکمین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی

چهل و یکمین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی در تاریخ 1397/03/01 در دفتر معاون اداری ومالی برگزار شد.

در این جلسه در مورد چگونگی تأیید گواهی های پزشکی کارکنان دانشگاه ، احداث پیاده رو در مسیر داشکده کشاورزی به ساختمان کلاسها و سایر موارد بحث و تبادل نظر گردید.
آدرس کوتاه :