بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی « چگونه با فرزندان خود درباره اعتیاد صحبت کنیم»

کارگاه آموزشی « چگونه با فرزندان خود درباره اعتیاد صحبت کنیم»


کارگاه آموزشی « چگونه با فرزندان خود درباره اعتیاد صحبت کنیم»

مرکز مشاوره دانشگاه در نظر دارد کارگاه آموزشی « چگونه با فرزندان خود درباره اعتیاد صحبت کنیم »  ساعت 10 الی  12 روز شنبه 10 تیرماه در تالار حکمت برگزار  نماید.

آدرس کوتاه :