بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی با عنوان ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)، برگزار شد

کارگاه آموزشی با عنوان ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)، برگزار شد


 

کارگاه آموزشی با عنوان ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)، برگزار شد

 

کارگاه آموزشی با عنوان ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)،  در تاریخ 31 تیر ماه، 7، 8 و 24 مراداد ماه در تالار حکمت دانشگاه گیلان و دانشکده علوم پایه، با حضور 184 نفر از کارشناسان آزمایشگاه، همکاران واحد تاسیسات و خدمات دانشگاه برگزار شد.

 

آدرس کوتاه :