بستن
FA EN AR RU FR CHI

کاهش ساعت کار اداری دانشگاه تا روز ۱۴ اسفند ماه

کاهش ساعت کار اداری دانشگاه تا روز ۱۴ اسفند ماه


 

کاهش ساعت کار اداری دانشگاه تا روز ۱۴ اسفند ماه

قابل توجه همکاران محترم:

با توجه به تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، ساعت کار اداری تا روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه از ساعت 8:30 تا 12:30 تعیین شد.

آدرس کوتاه :