بستن
FA EN AR RU FR CHI

یکپارچه سازی بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه (شاغلین و بازنشسته ها)

یکپارچه سازی بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه (شاغلین و بازنشسته ها)


 

یکپارچه سازی بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه (شاغلین و بازنشسته ها)

 

پیرو تصمیم بند 5 صورتجلسه مورخ 1398/05/13 ستاد رفاهی دانشگاه درخصوص تجمیع و یکپارچه سازی بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه (اعم از شاغلین و بازنشسته ها) بدین وسیله به اطلاع می‌رساند اعضای محترمی که تمایل دارند در قرارداد جدید (99-98) به مانند کارکنان شاغل دانشگاه تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرارگیرند، حداکثر تا تاریخ 1398/06/23 می‌توانند نسبت به تکمیل فرم های پیوست اقدام فرمایند. لازم به ذکر است درصورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان و مشخص شدن شرکت بیمه گر، متعاقباً نرخ نهایی عنوان‌های پوشش بیمه‌ای مربوط به قرارداد جدید اعلام خواهد شد.

فرم شماره 1:فرم_بیمه_تکمیلی_-_بازنشستگان_-_تأمین_اجتماعی

فرم شماره2: فرم_بیمه_تکمیلی__بازنشستگان_-_صندوق_بازنشستگی

آدرس کوتاه :