بستن
FA EN AR RU FR CHI

گروه برنامه، بودجه و تشکیلات

رئیس گروه برنامه، بودجه و تشکیلات:    امیر کهن روز

پست الکترونیک:

کارشناس:                                      جواد بهدانی

پست الکترونیک:                            behdani@guilan.ac.ir

تلفن مستقیم:                                 33690599

 

 

-تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌ها بر اساس برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها و فصول

- توزیع، مدیریت منابع و اعتبارات دانشگاه برحسب برنامه‌ها، فعالیت‌ها و مراکز هزینه

- پی گیری جهت اخذ اعتبارات از مراجع ذی‌ربط

-کنترل و نظارت بر حسن اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت

- پی گیری مستمر از طریق وزارت متبوع و سازمان برنامه‌وبودجه برای دریافت اعتبارات دانشگاه

- برنامه‌ریزی، نظارت بر طراحی، بهینه‌سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب موردنیاز جهت اجرای برنامه‌های توسعه آموزش عالی

- تهیه، تنظیم و جمع‌آوری آمار در خصوص فعالیت نیروها و واحدهای تابعه

-گردآوری، سازمان‌دهی، ذخیره و نشر اطلاعات در اشکال گوناگون با استفاده از ابزارهای موجود در دانشگاه بر اساس اهداف، برنامه‌ها، خط‌مشی‌های عمومی دولت و همچنین شرایط و امکانات دانشگاه

- بررسی و تحلیل و کنترل کلیه پرداختی‌های دانشگاه به اعضای هیئت‌علمی و غیرعلمی و مطابقت آن با قوانین و مقررات

- اظهارنظر در خصوص نحوه پرداخت مطالبات اعضای هیئت‌علمی و غیرعلمی در خصوص حقوق و دستمزد، کمک‌های رفاهی و...

- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و مجموعه پست‌های تشکیلات تفصیلی، حدود وظایف و اختیارات واحدها و مشاغل دانشگاه با توجه به نیازها و نظرات واصله در چا چوب اهداف پیش‌بینی‌شده و ارسال نظرات اصلاحی در رابطه با تشکیلات دانشگاه با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط به‌طور مستمر

- بررسی سیستم‌ها و روش‌های انجام کار، فرایندهای سازمانی وثبت گردش کار و نحوه انجام عملیات واحدهای ستادی و اجرایی به‌منظور بهینه‌سازی سیستم‌ها و بهبود روش‌های انجام کار

- اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان دانشگاه

- سازمان‌دهی واحدها و مشاغل دانشگاه بر اساس مجموعه اهداف و برنامه‌ریزی و تخصیص منابع بر اساس آن اهداف

- ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی بر اساس برنامه‌های مصوب و تهیه گزارش‌های لازم

- ابلاغ شرح وظایف مشاغل و پست‌های سازمانی واحدهای مختلف دانشگاه

- انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی در زمینه طراحی، تهیه و تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل سازمان و انجام اقدامات لازم در چارچوب اختیارات تفویضی

- بررسی کارشناسی در خصوص اختصاص پست‌های سازمانی به اعضای علمی رسمی و اعضای غیرعلمی رسمی و پیمانی، همچنین تصمیم‌گیری و اظهارنظر در خصوص انتصاب‌ها، مدارک تحصیلی، ایجاد تغییر در پست‌های سازمانی، استخدام و به‌کارگیری نیروهای جدید و سهمیه‌های استخدام

- برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدیدنظر در سازمان و تشکیلات دانشگاه

- انجام سایر امور محوله مرتبط