بستن
FA EN AR RU FR CHI

گروه تحول اداری، بهره‌وری و آموزش کارکنان

رئیس گروه تحول اداری، بهره‌وری و آموزش کارکنان:    طاهره اعظمی

تلفن:                                                                   (داخلی) 6291

پست الکترونیک:

کارشناس مسئول:                                                  اکبر قاسم زاده

تلفن:                                                                  (داخلی)6290

پست الکترونیک:

تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز و تشخیص اولویت آن‌ها

- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌های دانشگاه منطبق با اهداف بلندمدت و مبتنی بر سند چشم‌انداز پنج‌ساله

 - برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه‌سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و موردنیاز جهت اجرای برنامه‌های توسعه دانشگاه

- تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه کمی و کیفی واحدها در راستای اهداف برنامه‌ریزی‌شده دانشگاه

- اولویت‌بندی طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز بخش‌های مختلف واحد و اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای آن

- انجام اقدامات لازم برای ایجاد فرهنگ ارزشیابی کارکنان و بررسی‌های لازم در زمینه معیارها، شاخص‌ها و روش‌های ارزشیابی کارکنان و همچنین برنامه‌ریزی و نظارت بر آزمون‌های تخصصی استخدامی با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی، تجزیه‌وتحلیل آن و ارائه گزارش‌های لازم

 - انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی دانشگاه باهدف ساده‌سازی و هماهنگ ساختن آن‌ها

- بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص تکریم ارباب‌رجوع و مراجعین دانشگاه و نظرسنجی در خصوص نحوه ارائه خدمات

- جوابگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب‌رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می‌کند و ارسال گزارش‌های لازم در زمینه نارسایی‌های مشاهده‌شده به مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری جهت انعکاس به رئیس دانشگاه

- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اجرای سیاست‌های کلان تحول اداری در دانشگاه و ارائه راهکارهای تحقق آن

- بررسی و ارزیابی مستمر بهره‌وری و کارایی جهت استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در دانشگاه

- برنامه‌ریزی در خصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌وری و تهیه گزارش از چگونگی وضعیت اجرای آن

- مهندسی مجدد مأموریت‌ها و وظایف به‌منظور منطقی نمودن اندازه و تعیین حدود وظایف اجرایی واحدها برای تحقق اهداف دانشگاه از طریق اعمال سیاست واگذاری تصدی‌های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی به بخش غیردولتی و همچنین بررسی و یافتن راهکارهای مناسب برای انجام وظایف، خدمات مأموریت‌ها

 - پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه

- کنترل و ارزیابی بهره‌وری در دانشگاه و ارائه گزارش‌های موردنظر

- انجام مطالعات، تنظیم طرح‌ها و تهیه برنامه مناسب در خصوص حسن مدیریت و امور مدیران دانشگاه درزمینه های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش جبران خدمت، پاداش‌ها، ارزیابی و تداوم خدمت آنان

- ارزشیابی کلی دانشگاه و ارائه گزارش به دستگاه‌های اجرایی ارشد استان مانند استانداری

- برنامه، ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی بدو خدمت، ضمن خدمت و دوره‌های عمومی و تخصصی برای اعضای غیر هیئت‌علمی در داخل دانشگاه و هماهنگی جهت حضور اعضای غیر هیئت‌علمی در دوره‌های خارج از دانشگاه

- انجام سایر امور محوله از سوی مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری