بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمون غیر حضوری با عنوان " آشنایی با علوم ومعارف دفاع مقدس 2 "

آزمون غیر حضوری با عنوان " آشنایی با علوم ومعارف دفاع مقدس 2 "


آزمون غیر حضوری با عنوان " آشنایی با علوم ومعارف دفاع مقدس 2 "

بدینوسیله به اطلاع کارکنان محترم می رساند آزمون غیر حضوری با عنوان "آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 2" در هفته بسیج (نیمه اول آذرماه سال جاری) بصورت مجازی برگزار می شود. همکاران محترم که سال قبل کتاب را خریداری نموده اند، می توانند با مطالعه از صفحه 189 الی آخر کتاب، در این دوره شرکت نمایند. تاریخ و ساعت دقیق آزمون نیمه دوم آبان اعلام می شود.

آموزش کارکنان

آدرس کوتاه :