بستن
FA EN AR RU FR CHI

آشنایی

آشنایی


صندوق یاران دانشگاه گیلان با هدف یاری‌رساندن و کمک بلاعوض به‌تمامی همکاران دانشگاهی نیازمند، در خردادماه سال ۱۳۹۲ تشکیل و راه‌اندازی شد و اساسنامه آن نیز در پایان سال ۱۳۹۱ از طریق اتوماسیون اداری برای تمامی همکاران ارسال شده است.

در گام نخست ۹۱ نفر از همکاران عضویت در این صندوق را پذیرفته‌اند و امید است با افزایش تعداد اعضا، همدلی بیشتری برای یاری‌رساندن به حوادث و بیماری‌های خاص به وقوع پیوسته برای همکاران فراهم آید.

برای عضویت در این صندوق لازم است فرم درخواست عضویت را تکمیل و به دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند.

آدرس کوتاه :