بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعيه به کليه واحد - تمديد درخواست هاي حذف و اضافه قرارداد سالانه 98-97

اطلاعيه به کليه واحد - تمديد درخواست هاي حذف و اضافه قرارداد سالانه 98-97


اطلاعيه به کليه واحد - تمديد درخواست هاي حذف و اضافه قرارداد سالانه 98-97

با سلام و احترام،پیرو اطلاعیه شماره 96366-17م مورخ 97/06/20،نظربه این که مهلت حذف و اضافه بیمه درمان تکمیلی مربوط به سال 98-97( تا تاریخ 97/07/02) اعلام شده بود با توجه به تقاضای همکاران حداکثر تا تاریخ 97/07/011 تمدید گردید. ،شایان ذکر است این امور از پذیرش فرم درخواست ( حذف و اضافه ) بعد از تاریخ مذکور معذور می باشد.  مراتب جهت اطلاع همکاران ارسال می گردد.
آدرس کوتاه :