بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه آموزش کارکنان

اطلاعیه آموزش کارکنان


اطلاعیه آموزش کارکنان

   بدینوسیله به اطلاع کارکنان گرامی می رساند دوره های آموزشی همکاران  در سامانه آموزش کارکنان ثبت گردیده است. همکاران گرامی  جهت تکمیل فرم ارزیابی عملکرد سالانه خود، ضمن رجوع به سامانه از کپی گرفتن گواهی آموزشی خودداری نمایند.

                                                                                                                                                                                               آموزش کارکنان

آدرس کوتاه :