بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه ساعت نماز و نهار کارکنان دانشگاه در شش ماهه اول سال 98

اطلاعیه ساعت نماز و نهار کارکنان دانشگاه در شش ماهه اول سال 98


 

اطلاعیه ساعت نماز و نهار کارکنان دانشگاه در شش ماهه اول سال 98

به اطلاع همکاران محترم می رساند، ساعت نهار و نماز شش ماهه اول سال، از ساعت 13 لغایت 14 می باشد. لذا از کلیه کارکنان محترم تقاضا می شود به جهت لزوم  تکریم ارباب رجوع و انجام هماهنگ و به موقع وظایف محوله، مورد فوق را رعایت فرمایند.

آدرس کوتاه :