بستن
FA EN

انتصاب رئیس اداره دریافت و پرداخت

انتصاب رئیس اداره دریافت و پرداخت


 

انتصاب رئیس اداره دریافت و پرداخت

بنا به تصمیم اتخاذ شده در جلسه هیئت اجرایی مورخ 1400/09/10، سرکار خانم شهربانو خدایاری، به سمت رئیس اداره دریافت و پرداخت منصوب شد. ضمن عرض تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

آدرس کوتاه :