بستن
FA EN

انتصاب

انتصاب


 

انتصاب

بنا به تصمیم اتخاذ شده در جلسه هیئت اجرایی، مورخ 1400/08/26، جناب آقای سید کامیار کیائی، به سمت معاون مدیر حراست منصوب شد. ضمن عرض تبریک ، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :