بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه مدیران اداری ومالی با رئیس بانک قرض الحسنه مهر ایران

جلسه مدیران اداری ومالی با رئیس بانک قرض الحسنه مهر ایران


جلسه مدیران اداری ومالی با رئیس بانک قرض الحسنه مهر ایران

جلسه مدیران اداری ومالی با رئیس بانک قرض الحسنه مهر ایران  شعبه خیابان شریعتی مورخ 1397/03/05 تشکیل گردید . در این جلسه پیرامون مباحث ذیل تصمیم گیری بعمل آمد.

- مقرر شد با توجه به مقدار آورده دانشگاه نزد بانک ، دانشگاه می تواند هر ماه تعداد 10 نفر از کارکنان دانشگاه ( اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی ) را جهت اخذ تسهیلات به مبلغ 100/000/000 ریال به بانک مهر ایران معرفی نماید.

- مقرر شد50 درصد از منابع تخصیص داده شده به صندوق قرض الحسنه دانشگاه جهت استفاده از امتیازات تسهیلات یانکی بصورت آورده در بانک قرض الحسنه مهر ایران سرمایه گذاری گردد. امتیازات حاصله در قالب تفاهم نامه بصورت تسهیلات بانکی تا سقف 400/000/000 ریال به اعضای هیأت علمی که در نوبت خانه های سازمانی هستند تعلق می گیرد.

آدرس کوتاه :