بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف

شرح وظایف


- دریافت برگ درخواست کالا و یا فهرست خدمات موردنیاز که دستور مقام ذیصلاح را دارد و تنظیم امور خرید آن با رعایت مقررات جاری دانشگاه‌ها به نازل‌ترین قیمت

- تهیه مصالح موردنیاز ساختمانی و تأسیساتی، پذیرایی‌ها، جشن‌ها، مراسم، سمینارها و خدمات موردنیاز حسب دستور مقام ذیصلاح

- دریافت و ترخیص کالاهای دانشگاه از محل‌های فروش و گمرکات و تحویل آن به انبار طبق مقررات

- تنظیم اسناد کلیه کالاهای خریداری‌شده و هزینه‌های خدماتی مطابق مقررات و ارسال آن به دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری و امور مالی

- نگهداری و حفظ کلیه کالاهای خریداری‌شده در مکان‌های مناسب بر اساس روش‌های جدید انبارداری و تحویل آن به واحدهای متقاضی طبق مقررات

- تهیه دفاتر مربوط به امور تدارکات و انبارداری و پیش‌نویس مکاتبات مربوط

- همکاری با اداره اموال و انبار در خصوص کنترل و نظارت بر کارکنان شاغل در انبار دانشگاه

- سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

آدرس کوتاه :