بستن
FA EN AR RU FR CHI

صندوق قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه


صندوق قرض الحسنه

معرفی اجمالی از صندوق قرض الحسنه دانشگاه گیلان

اعضای هیئت اجرایی:

دکتر اصغر شکر گزار -دکتر احد صحراگرد - دکتر میرمسعود سجادی - سرکار خانم سهیلا صمدی -حسین اعلائی

این صندوق در سال 1373 با تصویب در هیات رئیسه دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود.

این صندوق با توجه به توان مالی خود، از ابتدا اقدام به پرداخت وام نموده است، که درحال حاضر حداکثر وام پرداختی آن 150 میلیون ریال می باشد. نحوه عضویت:

برای عضویت در صندوق، ابتدا باید فرم شماره (1) توسط شخص متقاضی عضویت کامل شده و پس از امضاء و ذکر تاریخ، به مسئول صندوق تحویل داده شود. 1-1مندرجات این فرم شامل: مشخصات فردی، شماره حساب بانک تجارت، شماره تماس و مبلغ حق عضویت حداقل 700/000 ریال و یا بیشتر ( مبلغ باید ذکر شود) می باشد.

شرایط دریافت وام:

متقاضی محترم می تواند، یک ماه پس از تحویل فرم شماره (1) و عضویت در صندوق، درخواست وام نماید. برای درخواست وام عادی و یا اضطراری رعایت موارد زیر الزامی می باشد: 1-2 - مدت بازپرداخت وام عادی 43 ماه و وام اضطراری 17 ماه می باشد. 2-2 – شخص متقاضی باید حداقل یک سوم وام مورد تقاضای خود، در صندوق موجودی داشته باشد. چنانچه موجودی شخص تا سقف وام اعلام شده صندوق کمتر باشد، باید با مراجعه به صندوق و دریافت فیش واریزی نسبت به تکمیل مابقی موجودی اقدام نماید. 3-2- شخص متقاضی، برای درخواست وام مجدد ، چنانچه بدهی وام قبلی خود را بطور کامل پرداخته باشد، پس از سپری شدن 2 ماه از آخرین پرداختی، دوباره می تواند تقاضای وام عادی یا اضطراری نماید. افرادی که اقساط وام آنان به اتمام رسیده یا قسمتی از بدهی آنان باقی مانده باشد، می توانند مجددا بدون رعایت شرط 2 ماه انتظار با رعایت شرط ذیل درخواست وام نمایند. الف – کسانی که خود، همسر، فرزند و یا پدر، مادر و خواهر ( به شرط تحت تکفل بودن) فاکتور بیمارستانی داشته و از تاریخ بستری آنان 2 ماه بیشتر سپری نشده باشد و همچنین مبلغ هزینه درمان آنان نیز متناسب با مبلغ وام درخواستی باشد. ب – کسانی که خود، فرزند یا برادر و خواهر ( به شرط تحت تکفل بودن) عقدنامه ازدواج داشته و از عقد آنان نیز 4 ماه بیشتر سپری نشده باشد، می توانند درخواست وام نمایند.

مراحل درخواست وام :

متقاضی وام باید فرم شماره (2) را تکمیل نماید . ( در این فرم باید به گزینه های عادی و اضطراری توجه شود.) فرم تقاضای وام باید، توسط یک نفر ضامن به شرح ذیل امضاء گردد: الف – ضامن عزیزان هیات علمی متقاضی وام: یکی از همکاران هیات علمی، رسمی یا پیمانی، پس از نوشتن مشخصات کامل فردی، شماره حساب، شماره تماس و امضاء ب- ضامن عزیزان غیر هیات علمی متقاضی وام: یکی از همکاران رسمی، پیمانی و مشمول قانون کار پس از نوشتن مشخصات کامل فردی، شماره حساب، شماره تماس و امضاء. ج - ضامن عزیزان بازنشسته دانشگاه : یکی از همکاران رسمی، پیمانی و مشمول قانون کار و یا یکی از همکاران بازنشسته دانشگاه پس از نوشتن مشخصات کامل فردی، شماره حساب بانک تجارت ، شماره تماس و امضاء.

تذکر مهم :

متقاضی دریافت وام می بایست پس از دریافت کد رهگیری موقت و انجام مراحل لازم مدارک را به مسئول صندوق تحویل داده تا کد نهایی را دریافت نماید. بدیهی است ردیف نوبت متقاضی تنها با کد نهایی مشخص می شود. لازم به ذکر است که نوبت وام های عادی، اضطراری، ازدواج و بیماری جداگانه تعیین می شوند .

انواع وام ها :

وام عادی - وام ضروری - وام ازدواج - وام بیماری

اعضای صندوق :

991 نفر همکار شاغل و 278 نفر همکار بازنشسته

ساعت کار صندوق  :

روزهای زوج ساعت 14-18

مکان : 

رشت - خیابان ملت - طبقه دوم ساختمان پردیس دانشگاهی - جناب آقای رضا خانکشی پور  - مسئول حسابداری

تلفن : 01333220567

آدرس کوتاه :