بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه رسیدگی و پرداخت هزینه های دارویی و پاداش هزینه زایمان

نحوه رسیدگی و پرداخت هزینه های دارویی و پاداش هزینه زایمان


نحوه رسیدگی و پرداخت هزینه های دارویی و پاداش هزینه زایمان

پیرو جلسه مورخ 1395/11/06 مدیران دانشگاه ، با مسئولین محترم شرکت سهامی بیمه ایران مرکزی استان، در راستای پاسخگویی بیشتر از سوی بیمه گر ( بیمه ایران ) و نحوه رسیدگی و پرداخت بموقع هزینه های دارویی به بیمه شدگان؛ مقرر شد موارد زیر از سوی بیمه گذاران رعایت گردد:

1- نسخ دارویی که  تحویل نماینده بیمه می گردد لازم است از سوی داروخانه به ریز قیمت گذاری شده باشد.

2- براساس دستورالعمل بیمه، حق فنی که توسط داروخانه ها اخذ می گردد به ترتیب زیر می باشد تامبلغ 20000 ریال  حق فنی 15000 ریال تا مبلغ 50000 ریال حق فنی 30000 ریال تا مبلغ 300000 ریال حق فنی 40000 ریال از 300000 ریال به بالا حق فنی 50000 ریال به عهده بیمه گذار می باشد .

3- هزینه های دارویی پس از کسر اقلام غیر بیمه ای و حق فنی ، به کسر 10 درصد فرانشیز توسط بیمه گر ( بیمه ایران ) پرداخت می گردد.

4- چناچه نسخ قبلی پرداخت شده به هر دلیلی احتیاج به بازبینی مجدد داشته باشد در صورت اعلام بیمه گذار لازم است به صورت موردی توسط بیمه گر( بیمه ایران ) مورد بررسی قرار گیرد.

5- درخصوص پاداش هزینه زایمان ( موضوع بند 7 مجموعه الحاقی مربوط به قرارداد سال 96-95 ) برابر دستور العمل شماره 818252/95 مورخ 1395/10/20 شرکت سهامی بیمه ایران و به اجرا در آمدن طرح تحول وزارت بهداشت و درمان و بالا بردن ارزش کار زایمان طبیعی، مقرر شد این پاداش صرفاً شامل مادرانی که در بیمارستان های دولتی بستری می شوند را شامل می گردد.

آدرس کوتاه :