بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرداخت کمک هزینه رفاهی اعضای غیر هیات علمی

پرداخت کمک هزینه رفاهی اعضای غیر هیات علمی


پرداخت کمک هزینه رفاهی اعضای غیر هیات علمی

به اطلاع کارکنان دانشگاه می رساند پیرو تصمیم ستادرفاهی دانشگاه، کمک هزینه فصل سوم سال به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به صورت غیر نقدی در کارت پارسیان شارژ شد. همکاران محترم می توانند از تاریخ 28 مهر ماه 1394 جهت خرید اقلام مورد نظر خود به شرکت تعاونی مصرف دانشگاه و فروشگاه نجم (واقع در سبز میدان) مراجعه نمایند. مدت اعتبار کارت مذکور یک سال می باشد.

                                                                                                ستاد رفاهی دانشگاه

آدرس کوتاه :