بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرسش های متداول

پرسش های متداول


پرسش‌های متداول گروه برنامه، بودجه و تشکیلات:

نحوه تخصیص اعتبارات واحدهای دانشگاه به چه صورت است؟

به‌طورمعمول در فروردین‌ماه هرسال طی نامه‌ای توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول  اداری گزارش عملکرد اعتبارات  تخصیصی سال گذشته و برآورد اعتبارات موردنیاز سال جاری متناسب با فرم تهیه شده از واحدها استعلام و پس از تکمیل آن توسط واحدها، نشست مشترک واحدهای مختلف با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار و بودجه واحدها به تصویب می‌رسد. تخصیص اعتبار بخش‌های مختلف متناسب با تخصیص ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌صورت مقطع زمانی ۳ ماهه خواهد بود.

فرآیند درخواست یا تغییر پست سازمانی به چه صورت است؟

درخواست عضو پس از تأیید مدیر بلافصل به مدیریت امور اداری و پشتیبانی ارسال می‌گردد. پس از استعلام کتبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی از مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در خصوص وجود پست سازمانی ، داشتن شرایط احراز (رسته و رشته شغلی و…) و لحاظ شدن سایر موارد مهم سازمانی در صورت تأیید این مدیریت جهت طرح در هیئت اجرایی در دستور کار قرار می‌گیرد. اداره کارگزینی پس از تصویب در هیئت اجرایی و امضاء رئیس محترم دانشگاه نسبت به صدور حکم کارگزینی اقدام می‌نمایند.

آدرس کوتاه :