بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارکنان

کارکنان


رئیس گروه تحول اداری، بهره‌وری و آموزش کارکنان:    طاهره اعظمی

تلفن:                                                                   (داخلی) 6291

پست الکترونیک:

کارشناس مسئول:                                                  اکبر قاسم زاده

تلفن:                                                                  (داخلی)6290

پست الکترونیک:

آدرس کوتاه :